КОНТАКТ

Share

 

Връзка с мен:

Румяна Мондешка

София, България

мобилен: 0878 69 11 51 vivacom

 

MONDESHKA STORE

info@mondeshkastore.com

MONDESHKA PHOTOGRAPHY

info@mondeshkaphotography.com

MONDESHKA BLOG

 

Share